Septiembre
2013-09-151r Open Guitart
Lloret de Mar
Youth + Adu 1aT+2aT Standard, Senior III 1aT + 2aT Standard, Senior III 1aT + 2aT LATo, Senior I+II 1aT+2aT Standard, Senior I 1aT LATo, Pro-Am vienes Standard, Pro-Am vals Standard, Pro-Am tango Standard, Pro-Am slow Standard, OPEN Youth LATo, OPEN Top Senior Standard, OPEN Top Senior LATo, OPEN Senior III Standard, OPEN Senior III LATo, OPEN Senior I + II Standard, OPEN Senior I LATo, OPEN Junior II LATo, open jun + youth Standard, OPEN Adulto I Standard, OPEN Adulto I LATo, Juvenil 1aT + 2aT LATo, juv jun 2aT Standard, Junior II C LATo, Junior II + Youth C Standard, Junior I + II 1aT LATo, Adulto I 1aT + 2aT LATo, adu II + sen II+III C LATo,

2013-09-291r Trofeo de Palma
Poliesportiu Toni Pizá. C/ Gremi Tintorers. 12
SENIOR II+III 2aT+1aT Standard, SEN III+TOP AN Standard, OPEN PEQUES LATo, OPEN INFANTIL Standard, OPEN INFANTIL LATo, JUVENIL F Standard, JUVENIL F LATo, JUVENIL 2aT+1aT LATo, JUV+JUN I 2aT+1aT Standard, JUNIOR II+YOUTH C LATo, JUNIOR II+YOUTH AN LATo, JUNIOR II 2aT+1aT Standard, JUNIOR I 2aT+1aT LATo, JUN+YTH+AD+SEN 2aT+1aT LATo, JUN II+YTH C+B+AN Standard, ADULTO I+SENIOR I AN+B LATo, ADULTO I+II+SENIOR II C LATo, ADULTO I B+AN Standard, ADULTO I 2aT+1aT Standard,

Octubre
2013-10-121r Trofeo Viladecavalls
Viladecavalls
Youth C+B+AN Standard, Youth C+B+AN LATo, You+Adu I 2aT+1aT Standard, Top Senior B+AN Standard, Top Senior B+AN LATo, Senior III C+B LATo, Senior III AN LATo, Sen III C Standard, Sen III B+AN+AI Standard, Sen III 2aT+1aT Standard, Sen III 2aT+1aT LATo, Sen II C+B+AN LATo, Sen II C Standard, Sen II B+AN+AI Standard, Sen II 2aT+1aT Standard, Sen II 2aT+1aT LATo, Sen I C+B+AN Standard, Sen I B+AN LATo, Juv+Jun I 2aT+1aT Standard, Juv+Jun I 2aT+1aT LATo, Junior II C LATo, Junior II B+AN LATo, Junior I C+B LATo, Jun II C+B+AN Standard, Jun II 2aT+1aT Standard, Jun II 2aT+1aT LATo, Adulto II B+AN Standard, Adulto II AN LATo, Adulto I C+B Standard, Adulto I C+B LATo, Adulto I AI Standard, Adulto I AI LATo, Adu II+Sen I 2aT+1aT Standard, Adu I+II+Sen I 2aT+1aT LATo,

2013-10-20V Trofeo Stil
Youth C+B+AN lat, Youth + Adulto I 2aT lat, You +Adu I 1aT+2aT std, Top Senior AN std, Senior III 1aT+2aT std, Senior I+II 2aT lat, Senior I+II 1aT+2aT std, Sen II+III C+B+AN lat, Sen II+III B+AN+AI std, OPEN Peques lat, OPEN Infantil lat, OPEN Girls lat, OPEN Infantil std, Juvenil F std, Juvenil F lat, Juvenil 2aT lat, Junior II 1aT+2aT std, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I 1aT+2aT std, Junior I 1aT+2aT lat, Junio I+II C std, Jun II+You C+B+AN std, Jun I+II C+B+AN lat, Adulto I+II C lat, Adulto I B+AN+AI std, Adulto I B+AN+AI lat,

Noviembre
2013-11-101r Trofeo Llinars del Valles
Poliesportiu Llinars del Vallès
Youth C std, Youth C lat, Youth B+AN std, Youth B+AN lat, You+Adu I 1aT+2aT lat, Top Senior B+AN lat, Top senior AN std, Senior III C+B std, Senior III C+B lat, Senior III AN std, Senior III AN lat, Senior III AI std, Senior III 1aT+2aT std, Senior III 1aT+2aT lat, Senior II C+B+AN+AI std, Senior II C+B+AN lat, Senior II 1aT+2aT std, Senior II 1aT+2aT lat, Senior I C+B+AN std, Senior I C+B+AN lat, Senior I 1aT+2aT std, Senior I 1aT+2aT lat, OPEN DOWN, Juvenil 2aT std, Juvenil 2aT lat, Junior II C+B+AN lat, Junior II C+B std, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I C+B std, Junior I C+B lat, Junior I 1aT+2aT std, Junior I 1aT lat, Jun II+You 1aT+2aT std, Adulto II B+AN std, Adulto II AN lat, Adulto II 2aT std, Adulto II 1aT+2aT lat, Adulto I+II C lat, Adulto I B+AN+AI std, Adulto I B+AN+AI lat, Adulto I 1aT+2aT std,

2013-11-241r Trofeo Seven Dance
Dio Club. Carrer del Perill, 10, Barcelona
Youth 1aT std, You+Adu I 1aT+2aT lat, Senior III 1aT+2aT std, Senior III 1aT+2aT lat, Senior II+III C lat, Senior II 1aT+2aT std, Senior II 1aT+2aT lat, Senior I+III C std, Senior I 2aT std, Senior I 1aT+2aT lat, OPEN Senior II+III lat, OPEN Top Senior lat, Juvenil 2aT std, Juv 1aT+2aT lat, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I 1aT+2aT std, Junior I 1aT+2aT lat, JunII+You C std, Jun II+You C lat, Adulto II 2aT lat, Adulto I+II C lat, Adu I+II 1aT+2aT std,

Deciembre
2013-12-151r Open Ball Valles Terrassa
Terrassa
Youth C std, Youth C lat, Youth B+AN std, Youth B+AN lat, Youth 1aT+2aT lat, Top Senior B+AN std, Top Senior B+AN lat, Senior III C std, Senior III C lat, Senior III B+AN lat, Senior III B std, Senior III AN std, Senior III AI std, Senior III 1aT+2aT std, Senior III 1aT+2aT lat, Senior II C+B std, Senior II C+B lat, Senior II AN+AI std, Senior II AN lat, Senior II 1aT+2aT std, Senior II 1aT+2aT lat, Senior I C+B+AN std, Senior I B+AN lat, Senior I 1aT+2aT std, Senior I 1aT+2aT lat, OPEN TV3 std, OPEN TV3 lat, Juvenil 2aT+1aT lat, Juvenil 2aT std, Junior II C+B+AN std, Junior II B+AN lat, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I 1aT+2aT std, Junior I 1aT lat, Jun II+You 1aT+2aT std, Juinor I+II C lat, Adulto II AN Standard, Adulto II AN lat, Adulto II 1aT+2aT std, Adulto II 1aT+2aT lat, Adulto I+II C lat, Adulto I B+AN+AI std, Adulto I B+AN+AI lat, Adulto I 1aT+2aT std, Adulto I 1aT+2aT lat,

Enero
2014-01-191r Trofeo Sant Sebastià
Poliesportiu Toni Pizá
You+Adu I 2aT lat, You+Ad I+Sen I 2aT std, Top Senior AN std, Senior III AN std, Senior III AN lat, Senior III 1aT+2aT std, Senior II+III C lat, Senior II 1aT+2aT std, Senior I+II 2aT lat, Sen I+II B+AI std, OPEN Peques lat, OPEN Infantil std, OPEN Infantil lat, Juvenil F std, Juvenil F lat, Juvenil 2aT std, Juvenil 2aT lat, Junior II 1aT+2aT std, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I+II C std, Junior I C lat, Junior I 1aT+2aT std, Junior I 1aT+2aT lat, Jun II+You C+B+AN lat, Jun II+You B+AN std, Adu I C+B+AN+AI std, Ad I+Sen I C+B+A lat,

Febrero
2014-02-23VII Trofeo la Garriga
STD YOUTH AN B C, STD YOUTH 1T 2T, STD T SEN AN B, STD SEN I AN B C, STD SEN 3 B C, STD SEN 3 AN, STD SEN 3 AI, STD SEN 3 1T 2T, STD SEN 2 B C, STD SEN 2 AI AN, STD SEN 2 1T 2T, STD SEN 1 1T 2T, STD JUV F, STD JUV 2T, STD JUN 2 AN B C+JUN 1 B, STD JUN 2 2T, STD JUN 1+JUN 2 F, STD JUN 1 1T, STD ADU 2 AN B, STD ADU 2 2T, STD ADU 1 AI AN B C, STD ADU 1 1T 2T, SENIOR 2 B LATo, LAT YOUTH C, LAT YOUTH AN B, LAT YOUTH 2T, LAT T SEN B, LAT T SEN AN, LAT SEN I AN B, LAT SEN 3 C, LAT SEN 3 B, LAT SEN 3 AN, LAT SEN 3 1T 2T, LAT SEN 2 C, LAT SEN 2 AN, LAT SEN 2 1T 2T, LAT SEN 1 C, LAT SEN 1 1T 2T, LAT JUV F, LAT JUV 2T, LAT JUN 2+YOUTH F, LAT JUN 2 AN B C, LAT JUN 2 1T 2T, LAT JUN 1 F, LAT JUN 1 B C, LAT JUN 1 1T 2T, LAT ADU 2 C, LAT ADU 2 AN B, LAT ADU 2 2T, LAT ADU 1 C, LAT ADU 1 AI AN B, LAT ADU 1 1T 2T,

Marco
2014-03-233r Trofeo Bailalo Studio
Palau de Plegamans
STD YOUTH C, STD YOUTH AN B, STD YOU JUN II 2T 1T, STD TOP SEN AN B, STD SEN III C, STD SEN III AN B, STD SEN III AI, STD SEN III 1T 2T, STD SEN II B C, STD SEN II AI AN, STD SEN II 1T 2T, STD SEN I AN B C, STD SEN I 1T 2T, STD JUV 2T JUN 1 1T, STD JUN II AN B C, STD ADU II AN B, STD ADU II 1T 2T, STD ADU I AI AN B, STD ADU I 2T, LAT YOUTH AN B C, LAT YOUTH 2T, LAT TOP SEN AN B, LAT SEN III B, LAT SEN III AN, LAT SEN III 1T 2T, LAT SEN II C, LAT SEN II AN B, LAT SEN I SEN II 1T 2T, LAT SEN I AN B C, LAT JUV JUN I F, LAT JUV 2T, LAT JUN II AN B C, LAT JUN II 1T 2T, LAT JUN I C, LAT ADU II AN B C, LAT ADU I C, LAT ADU I AI AN B, LAT ADU I ADU II 1T 2T,

Mayo
2014-05-31IX Argeles sur mer
Argeles sur mer
Youths E std, Youths E lat, Youth Adult F lat, You+Adu+Sen F std, Seniors III E std, Seniors III D std, Seniors III D lat, Seniors III C std, Seniors III C lat, Seniors III B std, Seniors II+III E lat, Seniors II D std, Seniors II D lat, Seniors II C std, Seniors I+II E std, Seniors I B std, Open You+Adu std, Open You+Adu lat, Open Senior std, Open Senior lat, Open Juv Jun std, Open Juv Jun lat, Juv I+II Jun I+II F std, Juv I+II Jun I+II F lat, Juniors II E std, Juniors II E lat, Jun II+You D lat, Adultes B+C std, Adu+Sen I D lat,

Septiembre
2014-09-212n Open Guitart
Lloret de Mar
ProAm VV Standard, ProAm VI Standard, OPEN Senior 4 std, OPEN Sen II+III std, OPEN Sen II+III lat, OPEN Sen 4+Top Sen lat, OPEN Jun+You+Adu std, OPEN Jun+You lat, OPEN Adulto Lat, Junior 1 C lat, Jun II+You+Adu I C lat, Jun II+You C std, Adu I+Sen III C std, Adu I+II+Sen III 1aT std,

Noviembre
2014-11-162n Trofeu Llinars del Valles
Llinars del Valles
Youth C+B+AN lat, Youth AN std, Youth 1aT+2aT lat, Top Senior B+AN lat, Top Senior AN std, Senior IV B+AN std, Senior IV B+AN lat, Senior III C lat, Senior III B+AN+AI lat, Senior III B+AN std, Senior III AI std, Senior III 2aT std, Senior III 1aT+2aT lat, Senior II+III C std, Senior II B+AN+AI lat, Senior II AN+AI std, Senior II 1aT+2aT std, Senior II 1aT+2aT lat, Senior I C lat, Senior I B+AN+AI lat, Senior I B+AN std, Senior I 1aT+2aT lat, Senior I 1aT std, Juvenil 2aT std, Juvenil 2aT lat, Juv+Jun I F lat, Junior II C+B std, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I 1aT+2aT lat, Junior 1 1aT+2aT std, Jun II+You 1aT+2aT std, Jun I+II C+B+AN lat, Adulto II B+AN lat, Adulto II AN std, Adulto I+II 1aT std, Adulto I+II 1aT lat, Adulto I C std, Adulto I C lat, Adulto I B+AN+AI lat, Adulto I AN+AI std,

2014-11-231r Trofeu de Cubelles
Cubelles
Youth B+AN lat, Youth AN std, Youth 1aT+2aT std, Youth 1aT lat, Top Senior B+AN lat, Top Senior AN std, Senior IV B+AN lat, Senior IV B std, Senior IV AN std, Senior III C std, Senior III C lat, Senior III B+AN std, Senior III B lat, Senior III AN+AI lat, Senior III AI std, Senior III 1aT+2aT std, Senior III 1aT+2aT lat, Senior II C std, Senior II C lat, Senior II B+AN+AI lat, Senior II AN+AI std, Senior II 1aT+2aT std, Senior II 1aT+2aT lat, Senior I C lat, Senior I B+AN+AI lat, Senior I B+AN std, OPEN Standard +60, OPEN Standard +50, OPEN LATos sub 16, Juvenil 2aT std, Juvenil 2aT lat, Junior II C+B std, Junior II C lat, Junior II B+AN lat, Junior II 1aT+2aT std, Junior II 1aT+2aT lat, Junior I C lat, Junior I 1aT+2aT std, Junior I 1aT+2aT lat, Aduto II AN std, Aduto I AN+AI std, Adulto II C+B+AN lat, Adulto I+II 1aT std, Adulto I C std, Adulto I C lat, Adulto I B+AN+AI lat, Adu I+II+Sen I 1aT lat,

Enero
2015-01-18II Trofeu de San Sebastia
Youth C+B+AN std, Youth C lat, Youth B+AN lat, You+Adu II 1aT std, Senior III B+AN lat, Senior III 1aT+2aT std, Senior II C+B+AN lat, Sen III+IV+Top Sen AN std, Sen II+III 1aT+2aT lat, OPEN Peques Lat, OPEN Junior Lat, OPEN Infantil lat, OPEN Adulto Lat, Juvenil F std, Juvenil 2aT std, Juvenil 2aT lat, Juv+Jun I F lat, Junior II C+B+AN std, Junior II C+B lat, Junior II 1aT std, Junior II 1aT lat, Junior I C lat, Junior I 1aT+2aT std, Adulto I+II AN+AI std, Adulto I C+B std, Adulto I C+B lat, Adulto I AN+AI lat, Adulto I 1aT lat, Adu II+Sen I C+B std, Adu II+Sen I B+AN lat,

Marco
2015-03-081r Open Vacarisses
Vacarisses
Youth C+B+AN lat, Youth 1a+2aT lat, Top Senior B+AN lat, Top Senior AN std, Senior IV B+AN lat, Senior IV B std, Senior IV AN std, Senior III C std, Senior III C lat, Senior III B+AN lat, Senior III B std, Senior III AN std, Senior III AI std, Senior III AI lat, Senior III 1a+2aT lat, Senior II C+B lat, Senior II C std, Senior II B+AN+AI std, Senior II AN+AI lat, Senior II 1a+2aT std, Senior II 1a+2aT lat, Senior C lat, Senior B+AN std, Senior AN+AI lat, OPEN LATos Dia de la Mujer, Juvenil 1a+2aT lat, Juv+Jun I+II 1a+2aT std, Junior II 1a+2aT lat, Junior I+II C+B lat, Junior I 1a+2aT lat, Jun II+You 2aT std, Jun II+Sen II+III F lat, Jun I+II C+B std, Adulto II AN lat, Adulto I C lat, Adulto I B+AN+AI lat, ADULTO 2 B+AN Standard, ADULTO 1 C Standard, Adu I+You AN+AI std, Adu I+Sen I 1a+2aT std, Adu I+II+Sen 1a+2aT lat,

Abril
2015-04-12II Trofeo Seven Dance
Barcelona
Senior III C std, Senior III C lat, Senior III 1aT+2aT lat, Senior II C lat, Senior II 1aT+2aT lat, Senior 1 C lat, Sen II+III 1aT+2aT std, OPEN Abraham Martinez, Juvenil 2aT lat, Jun 1+You 2aT std, Jun 1+ You 1aT+2aT lat, Adulto I+II C lat, Adu 1+Sen II C std, Adu 1+2+Sen 1 2aT lat, Adu 1 2aT+Sen 1 1aT std,

Junio
2015-06-06X Trofeo Argeles
Argeles sur mer
YOUTHS E LATINES, YOUTHS ADULTES F STANDARDS, YOUTHS ADULTES F LATINES, SENIORS IV D STANDARDS, SENIORS IV C STANDARDS, SENIORS III E STANDARDS, SENIORS III E LATINES, SENIORS III D LATINES, SENIORS III C STANDARDS, SENIORS III C LATINES, SENIORS III B STANDARDS, SENIORS II E STANDARDS, SENIORS II B STANDARDS, SENIORS II B LATINES, SENIORS I E LATINES, SENIORS F STANDARDS, SENIORS F LATINES, OPEN YOUTHS ADULTES LATINES, OPEN SENIORS STANDARDS, OPEN SENIORS LATINES, OPEN JEUNES STANDARDS, OPEN JEUNES LATINES, JUVENILS II E LATINES, JUVENIL F LATo, JUNIORS II E STANDARDS, JUNIORS II E LATINES, JUNIORS II D STANDARDS, JUNIORS II D LATINES, ADULTES D STANDARDS, ADULTES D LATINES, ADULTES B LATINES,

Octubre
2015-10-04III. Trofeo Palmaball
STD F Juvenil 1+2, STD F Junior 1+2, STD C B AN Senior I II, STD C +B Junior II, STD C Youth, STD AN Youth, STD AI+AN+B Sen III +IV, STD 1+2 T Juvenil 1+2, STD 1+2 T Junior II + Youth, STD 1 T Senior III, STD 1 T Adulto II SEINOR II, OPEN Peques lat, OPEN Infantil std, OPEN Infantil lat, LAT F Juvenil 2, LAT F Juvenil 1, LAT F Junior I + II, LAT C+B+A Youth, LAT C + B Junior II, LAT B AN Senior II, LAT AN Senior III, LAT 2 T Junior 1, LAT 1 2 T Junior II Youth, LAT 1 2 T Senior II III, JUNIOR 1 E Standard,

2015-10-12III Trofeo Llinars del Valles
Llinars del Valles
STD Senior IV B + A, STD Senior III C + B, STD Senior III AN, STD Senior III AI, STD Senior II C, STD Senior II B + AN + AI, STD Senior I AN, STD Senior I + II 1T + 2T, STD Junior II + Youth B + A, STD Junior II + Youth 1T + 2T, STD Junior I 1T + 2T, STD Adulto II BN + AN, STD Adulto I C + B, STD Adulto I AI, STD Senior III 1T + 2T, OPEN Senior std, OPEN Senior Lat, OPEN Adulto Std, OPEN Adulto Lat, LAT Youth B + A, LAT Youth 1+2 T, LAT Senior IV B + A, LAT Senior III C + B, LAT Senior III AN, LAT Senior III AI, LAT Senior II C, LAT Senior II B + AN + AI, LAT Senior I C, LAT Senior 1 AN + AI, LAT Junior I + II C +B, LAT Junior 2 1+2 T, LAT Junior 1 1+2 T, LAT Adulto II C + B, LAT Adulto I C, LAT Adulto I AN + AI, LAT Senior3 1+2 T, LAT Senior2 1+2 T, LAT Senior1 1+2 T, LAT Juvenil 2 2T, LAT Juvenil 1 2T,

Noviembre
2015-11-15I Trofeu Vila de Santanyi
Vila de Santanyi
STD Senior III+IV B+AN+AI, STD Senior III 1+2 T, STD Juvenil I+II + Junior I F, STD Junior II C+B, STD Adulto II + Senior II 1T, STD Ad I +Youth+Jun II 2T, STD Youth C, STD Youth B + AN, STD Junior I 2T, STD Adulto I + II B+A, OPEN Senior std, OPEN Juvenil II 6B, OPEN Juvenil I 4 B, OPEN Junior Lat, OPEN Adulto Lat, LAT Youth C+B+AN, LAT Senior III B+AN, LAT Juvenil I+II + Junior I F, LAT Junior II C+B, LAT Adulto I C+B, LAT Adulto I +II Senior III 2T, LAT Senior II B+AN, LAT Junior 1 +2 + Youth 2T, LAT Adulto I+II AN+AI+Sen I, 10B Juvenil 2 1T, 10B Juvenil 1 2T,

2015-11-22II Trofeu Cubelles
Cuebelles
STD Youth 1+2T, STD Senior IV B+A, STD Senior III I+IIT, STD Senior III C, STD Senior III B, STD Senior III AN, STD Senior III AI, STD Senior II I+IIT, STD Senior II C, STD Senior II B+A, STD Senior II AI, STD Senior I C B A, STD Junior II 1T, STD Junior II + Youth B+A, STD Junior I+II + Youth F, STD Junior I 2+1T, STD Adulto II B+A, STD Adulto I C B A, STD Ad I+II+ Sen I I+IIT, OPEN Open STD +45, OPEN LATos sub 16, LAT Youth C B A, LAT Youth 1+2T, LAT Senior IV B+A, LAT Senior III C, LAT Senior III B+AN+AI, LAT Senior III 1+2T, LAT Senior II C, LAT Senior II AN+AI, LAT Senior I C+B, LAT Senior I AN+AI, LAT Junior II 1+2T, LAT Junior I+Youth F, LAT Junior I+II C+B, LAT Junior I 1+2T, LAT Adulto II C B A, LAT Adulto I+II 2T, LAT Adulto I C, LAT Adulto I AN+AI, LAT Senior II 1+2T, 10B Juvenil II 1+2T, 10B Juvenil I 2T,

Enero
2016-01-17III TROFEO SEVEN DANCE
Barcelona
STD Youth Adult 1T, STD Senior III C+B, STD Senior III 1+2T, STD Senior II C+B, STD Senior II 1T, STD Senior 1+2T, STD Junior II B, STD Junior II 1+2T, STD Junior I 1T, STD Jun II + Juve II F, STD Adulto I B, OPEN Open LATos, OPEN LATos -18, LAT Youth B+C, LAT Youth 1+2T, LAT Senior III 1+2T, LAT Senior II+III+IV C+B, LAT Senior II 1+2T, LAT Senior I 2T, LAT Junior II B+C, LAT Junior II 2T, LAT Junior I 1+2T, LAT Adulto I+II sen I C+B, LAT Adulto I+II 2T, 10B Juvenil II 1+2T, 10B Juvenil I 1+2T,

2016-01-24III TROFEO SANT SEBASTIA
PALMA DE MALLORCA
STD Youth C, STD Youth + Adulto I B+AN, STD Youth + Adulto I 2T, STD Senior III+IV B+AN+AI, STD Senior II+III 1+2T, STD Senior I+II C+B, STD Juvenil II Junior I F, STD Junior II C+B, STD Junior II 1+2T, STD Junior I 2T, STD Adulto I+II AN+AI, LAT Youth B+A, LAT Youth + Adulto I C, LAT Youth + Adulto I 2T, LAT Senior II+III B+A, LAT Senior II+III 2T, LAT Junior II C+B, LAT Junior II 2T, LAT Junior I 2T, LAT Adulto II + Senior I AN, LAT Adulto I AN+AI, JUNIOR 1 F LATo, 10B Juvenil 2 1+2T, 10B Juvenil 1 2T,

Mayo
2016-05-22IV SEVEN DANCE
BARCELONA
STD Youth 1+2T, STD Senior III C+B, STD Senior III 1+2T, STD Junior II C+B, STD Adulto II+Senior II 1+2T, STD Ad I+II Senior I+II C+B, STD Junior II 1+2T, STD Junior I 1+2T, OPEN Open +30 años, OPEN Juvenil Lat, OPEN Junior Lat, LAT Youth+Adulto I 1+2T, LAT Youth + Adulto II C+B, LAT Senior IV B, LAT Senior III 2T, LAT Senior II C+B, LAT Senior II 1+2T, LAT Senior I C+B, LAT Junior II 2T, LAT Junior I 1T, LAT Junior 1+2 C+B, LAT Adulto II 1+2T, 10B Juvenil 2 1+2T, 10B Juvenil I 1+2T,

Octubre
2016-10-16IV PalmaBall
Palma de Mayorca
STD Youth + Adulto B A, STD Senior III B AN AI, STD Junior II C B, STD F - Juvenil 1+2, STD B Senior I+II B A, STD AI - Adulto I, STD 2T Junior I, STD 1T Youth+ Adulto, STD 1+2T Senior III, STD 1+2T Senior II, STD 1+2T Junior II, LAT Youth B A, LAT Senior III B+A, LAT Senior II B+AN+AI, LAT Junior 1+2 C B A, LAT F - Juvenil 1+2 + Junior 1, LAT F - Juvenil 1, LAT C Adulto+Senior II, LAT Adulto + Senior A, LAT 2T Junior II, LAT 1+2TSenior III, LAT 1+2T Senior II, LAT 1+2T Junior I, LAT 1+2T Adulto+ Youth, 10B 2T Juvenil 1, 10B 1+2T Juvenil 2,

Noviembre
2016-11-20IV Llinars del valles
Llinars del valles
STD Youth AN, STD Youth + Adult II 1+2T, STD Senior IV B+AN, STD Senior III C, STD Senior III B+AN, STD Senior III AI, STD Senior III 1+2T, STD Senior II B+AN+AI, STD Senior II 2T, STD Senior I+II C, STD Senior I AN, STD Junior II C+B, STD Junior II 1+2T, STD Junior I 2T, STD F - Junior I + Youth, STD Adulto II C+B+AN, STD Adulto I B+A, OPEN Single Standard M, OPEN Single Standard H, OPEN Single Senior, OPEN Single Lat M, OPEN Single Lat H, LAT Youth B+A, LAT Youth Adulto I C, LAT Senior IV B+AN, LAT Senior III C, LAT Senior III B+AN, LAT Senior III AI, LAT Senior III 1+2T, LAT Senior II B+AN+AI, LAT Senior I C+B, LAT Senior I 1T, LAT Junior II C+B, LAT Junior II 2T, LAT Junior I 1+2T, LAT F - Youth, LAT F - Juvenil I+II, LAT F - Junior I+II, LAT Adulto II 2T, LAT Adulto I AN+AI, LAT Youth + Adult I 1+2T, LAT Senior II C, LAT Senior II 1+2T, 10B Juvenil II 1+2T, 10B Juvenil I 1+2T,

Enero
2017-01-22V SEVEN DANCE
Barcelona
STD Youth 1+2T, STD Youth + Adulto II C+B, STD Senior III C, STD Senior III B, STD Senior III 1+2T, STD Senior II C+B, STD Junior II C+B, STD Junior II 1+2T, STD F juvenil+junior+senior, STD Adulto I+II 1+2T, OPEN Juvenil Lat, OPEN Junior Lat, LAT Youth + Adulto C+B, LAT Youth + Adulto 1+2T, LAT Senior IV B, LAT Senior III C+B, LAT Senior III 1+2T, LAT Senior II B, LAT Senior II 1+2T, LAT Senior I C+B, LAT Junior II B, LAT Junior II 1+2T, LAT Junior I C, LAT Adulto II + Senior I 1T, 10B Juvenil II 1+2T, 10B Juvenil I 2T, 10B Junior I 1+2T,

Abril
2017-04-09VI SEVEN DANCE
Barcelona
STD Youth + Adulto I 1+2 T, STD Senior III 1+2 T, STD Senior II+ III C+B, STD C Youth, STD C Junior II, OPEN Juvenil Junior Lat, LAT Senior III 1+2 T, LAT Senior II 1+2 T, LAT Junior II + Youth 1+2 T, LAT C+B Junior I+II + Youth, LAT B+C Senior III + IV, LAT B Senior I + II, LAT Adulto II + Senior I 1+2T, 10B Junior I 1+2T, 10B Juvenil II 1+2 T,

Junio
2017-06-18I TROFEO BALEAR
Palma
YOUTH A Standard, STD C+B+A Senior III, STD AI - Adulto I, STD 1+2TSenior II+III, LAT F - Junior II + Juvenil 1, LAT C+B+A Senior III, LAT B+N -Junior II + Youth, LAT AN + I - Adulto I+II, LAT 1+2T Senior III, LAT 1+2T Senior I + II, 10B 2T- Juvenil 1, 10B 1+2T Juvenil 2, 10B 1+2T Junior 1,